ฺีบ้านศิลาดล เชียงใหม่

 บ้านศิลาดล เชียงใหม่

 บ้านศิลาดล เชียงใหม่

 บ้านศิลาดล เชียงใหม่

 บ้านศิลาดล เชียงใหม่

 บ้านศิลาดล เชียงใหม่

บ้านศิลาดล เชียงใหม่

Bann Ce-La-Don   Doi-sa-ket   Chiangmai Thailand

วัดร่องขุ่น เชียงราย ประเทศไทย

วัดร่องขุ่น เชียงราย ประเทศไทย

วัดร่องขุ่น เชียงราย ประเทศไทย

วัดร่องขุ่น เชียงราย ประเทศไทย

Wat  Rong-Khun  Chiangrai Province, Thailand

 วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

 วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

 วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

 วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

 วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

วัดอนาลโย ดอยบุษราคัม จ.พะเยา ประเทศไทย

 Wat  Analyo-Doi Budsarakhum Payao Province, Thailand

กว๊านพะเยา จ.พะเยา

วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ

วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ

วิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ

กว๊านพะเยา จ.พะเยา

Wat Sri-Khom-Kham and Kwan Payao ,Payao , Thailand

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

Wat Aroon Rachavararam , Bangkok , Thailand

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ

 

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
Wat  Benjamabhapitr Bangkok Thailand

 

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

Lemon Bay , Prajuab-Kirikhan Provice , Southern of  Thailand

ลิง อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

ลิง อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

ลิง อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

ลิง อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

 

พระอัจนะ วัดศรีชุม สุโขทัย ประเทศไทย

พระอัจนะ วัดศรีชุม สุโขทัย ประเทศไทย

พระอัจนะ วัดศรีชุม สุโขทัย ประเทศไทย

พระอัจนะ วัดศรีชุม สุโขทัย ประเทศไทย

พระอัจนะ วัดศรีชุม สุโขทัย ประเทศไทย

พระอัจนะ วัดศรีชุม สุโขทัย ประเทศไทย

วัดศรีสวาย วัดพระมหาธาตุ พระราชวังสุโขทัย


Wat Sri-Chum Sukhothai ,Thailand

 

Wat Ton Kwen , Chiangmai ม วัดต้นเกว๋น ต.แม่เหียะ เชียงใหม่

Wat Ton Kwen , Chiangmai ม วัดต้นเกว๋น ต.แม่เหียะ เชียงใหม่

Wat Ton Kwen , Chiangmai ม วัดต้นเกว๋น ต.แม่เหียะ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัดพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัดพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Wat Ton-Kwen , Chiangmai Province , Thailand

 

Wat Phra Tat Jom Kiti , Chiang-Saen , Thailand

Wat Phra-Tat Jong-Khum , Lampang Province Thailand

Wat Phra-Tat Jong-Khum , Lampang Province Thailand

Wat Phra-Tat Jong-Khum , Lampang Province Thailand

Wat Phra-Keaw -Don-Tao , Lampang Province Thailand

สมเด็จพระพุทธฒาจารย์โตพรหมรังสี วัดพระแก้วดอนเต้า ลำปาง

Wat Phra-Keaw -Don-Tao , Lampang Province Thailand

Wat Phra-Keaw -Don-Tao , Lampang Province Thailand

Wat Phra-Tat  Jong-Khum , Lampang Province Thailand

Wat Phra-Keaw -Don-Tao , Lampang Province  Thailand

วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

ตัวมอม บนหน้าวิหารวัดพระธาตุ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

Wat  Phra Tat Doi-Suthep , Chaingmai , Thailand

 

Wat Chaiyo Voramahaviharn

หลวงพ่อพระศิลา วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา


Wat Chaiyo Voramahaviharn

สมเด็จพระพุทธฒาจารย์โตพรหมรังสี วัดไชโยวรมหาวิหาร อยุธยา

Various Temples in Ayudhaya Province ,  Thailand

Wat  Chaiyo Voramahaviharn
Wat  Yai Chai Mong Kol

 

วิหารเซียน เอนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ชลบุรี

วิหารเซียน เอนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ชลบุรี

วิหารเซียน เอนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ชลบุรี

วิหารเซียน เอนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ชลบุรี

วิหารเซียน เอนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ชลบุรี

วิหารเซียน เอนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ชลบุรี

Viharn Sien - Wat Yarna-Sang Wararam , ChonBuri

 

วัดป่าดาราภิมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดป่าดาราภิมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พระบาทสี่รอย วัดป่าดาราภิมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดป่าดาราภิมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดป่าดาราภิมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดป่าดาราภิมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดป่าดาราภิมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Wat Phra-Bat-4-Roy (Four Foot Prints) ,

Wat Phra-Bat-4-Roy (Four Foot Prints) ,

Wat Phra-Bat-4-Roy (Four Foot Prints) ,

Wat  Pa-DaraPhirom, Maerim  Chaingmai , Thailand

Wat Phra-Bat-4-Roy (Four Foot Prints) , Maerim , Chiangmai

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Wat Chedi- Luang , Chiangmai

Dragon , Maha-Naga , The Giant , Singha and Mom

นาค , พญานาค

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มังกร , ดราก้อน ,Dragon

นาค , พญานาค

นาค , พญานาค

นาค , พญานาค

นาค , พญานาค

นาค , พญานาค

Giant

Giant

Giant

 Giant

 Giant

Singha , สิงห์ , สีหราช

Singha , สิงห์ , สีหราช

Singha , สิงห์ , สีหราช

 Singha , สิงห์ , สีหราช

 Singha , สิงห์ , สีหราช

 

 

            "Mom"

More mystery and miracle pictures for admire

cloudy ,เมฆ

cloudy ,เมฆ

cloudy ,เมฆ

 บัว , ดอกบัว , lotus

 บัว , ดอกบัว , lotus

บัว , ดอกบัว , lotus

 

 

 

 

 ประทีป , ถางประทีป

Bangkok Thailand

Peacock , Analyo ,Payao ,Thailland

Duck,เป็ด

Duck,เป็ด

แมว,cat

เมฆ , cloudy

น้ำตกธารทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

น้ำตกธารทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

กว๊านพะเยา

cat , แมว

โคมลอย

 

 

 

 

 

 

 

 

 เยาวราช

 เยาวราช

Golden Bhudha, Yaowarat , Bangkok

Golden Triangle , Chiengsaen Thailand

Thaton Chiangmai

เยาวราช